Dr. Alfredas Zorys

LTMA akademikas, biomedicinos mokslų daktaras Alfredas ZorysLTMA akademiko, biomedicinos mokslų daktaro Alfredo Zorio

GYVENIMO APRAŠYMAS

Alfredas Zorys gimė 1946 m. balandžio 1 d. Telšių mieste. Nuo 1968 m. gyvena Kaune. 1975 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgydamas gydytojo specialybę. 1979 m. jam buvo suteikta II-oji gydytojo-terapeuto kvalifikacija. Nuo 1975 iki 1991 m. dirbo įvairiose Lietuvos gydymo įstaigose gydytojo klinicisto ir administratoriaus pareigose. 1991 m. A. Zorys įsteigė refleksoterapijos-akupunktūros kliniką, kuri veikė iki 2015 m. Per šį laikotarpį buvo pravesta gydomųjų-profilaktinių ir mokslinių praktinių konferencijų bei konsultacijų daugiau kaip 10-čiai tūkstančių pacientų ir klausytojų. Mokslinius-praktinius darbus bei paskaitas pagal autorines sutartis jis daug metų praveda ir kai kuriose užsienio valstybėse: Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose.
Dr. A. Zorys sistemingai kėlė kvalifikaciją įvairiose užsienio šalyse. 1987 m. dirbo ir tobulinosi Maskvos centriniame refleksoterapijos mokslinio tyrimo institute. 1993–1995 m. laikotarpyje jis baigė pilną profesoriaus Pak Dže-Vu Su-Džok Pietų Korėjos universiteto kursą. 1994 m. jam suteikta I-oji gydytojo refleksoterapeuto kategorija, o 1995 m. – aukščiausioji gydytojo refleksoterapeuto-akupunktūrininko kategorija.
2001 m. lapkričio 21 d. Rusijos Federacijos reabilitacinės medicinos mokslinio tyrimo centre A. Zorys apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją, kuri pagal mūsų mokslinių laipsnių sistemą atitinka medicinos mokslų daktaro laipsnį. 2005 m. lapkričio 5 d. A. Zorys apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją ir jam buvo suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis (atitinka mūsų habil. mokslų daktaro laipsnį). 2005 m. nostrifikuotas dr. A. Zorio medicinos mokslų kandidato laipsnis ir jam suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2007 m. dr. A. Zorys yra Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos (LTMA) narys. 2008 m. gruodžio 12 d. jam suteiktas LTMA akademiko vardas.
Dr. Zorys yra parengęs ir išleidęs keletą knygų, monografiją bei „Sveiko gyvenimo žinyną“, daug mokslinių straipsnių ir kitų publikacijų refleksoterapijos srityje. 2004 m. kartu su bendraautoriumi J. Raistenskiu išleido monografiją „Praktinė akupunktūra“. Baigiamas rengti spaudai „Akupunktūrinių biologiškai aktyvių taškų (BAT) atlasas“ 5 kalbomis, rengiama spaudai monografija apie įvairios etiologijos skausminių sindromų gydymą. Viso šalies ir užsienio mokslo žurnaluose bei konferencijų mokslo darbuose dr. A. Zorys paskelbė per 60 straipsnių ir kitų mokslinių darbų.
Dr. A. Zorys yra Kauno trečio amžiaus universiteto lektorius, Lietuvos ir kelių tarptautinių akupunktūros, manualinės terapijos ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijų narys. Jis ir toliau ketina tęsti bei plėtoti tyrimus refleksoterapijos-akupunktūros ir senovės Rytų medicinos srityse. Tuo tikslu buvo parengti įstatai įsteigti Refleksoterapijos mokslinio tyrimo institutą prie Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos.
Dr. A. Zorys turi sūnų Vytautą ir anūkę Barborą. Visą gyvenimą kultivavo įvairias sporto šakas, ypatingai alpinizmą. 1973 m. jam buvo suteiktas alpinizmo sporto meistro vardas. Jis ir toliau domisi kalnais, fotografija, daug keliauja ir aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, ruošia nuotraukas įvairioms parodoms kalnų tematika.

LTMA akademiko dr. Alfredo Zorio knygos ir monografijos

Zorys A. Menas gyventi ilgai ir sveikai. Punskas, leidykla „Aušra“, 2019. 67 p. (A4, el. leidinys) / 124 p. ( A5, spauda). Prieiga LTMA svetainėje (PDF) –>>

Zorys, A., Raistenskis J. Praktinė akupunktūra. Kaunas: Spindulys, 1994. – 554 p.

[collapse]
LTMA akademiko dr. Alfredo Zorio publikacijos - straipsniai

Zorys A. Ilgaamžiškumas ir sveikata. LTMA mokslo darbai, KU leidykla, nr. 8, 2018. P. 103–120.

Zorys, A. Rytų ir vakarų medicina apie širdies ir kraujagyslių ligas. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2011, nr. 6. – P. 121-130.

Zorys A. Įvairios etiologijos skausminių sindromų gydymas netradiciniais metodais. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 6, 2011. P. 103–120.

Zorys A., Zorienė D. Netradiciniai gydymo metodai esant padidėjusiam kūno masės indeksui. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 5, 2007. P.77–90.

Zorys A., Zorienė D. Ligonių, sergančių degeneracinėmis-distrofinėmis stuburo ligomis, reabilitacija taikant įvairius refleksoterapinius metodus kartu su antioksidantais. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 4, 2007. P. 101–105.

Зорис А., Зорене Д. Применение свременных модифицированных рефлексотерапевтических методов для лечения больных остеохондрозом позваночника. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 4, 2007. P. 107–118.

Zorys A., Zorienė D. Stuburo ligų ir paūmėjimų profilaktika. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 4, 2007. P. 95–100.

Vaidotas Zaras, Alfredas Zorys. Įvairios etiologijos sunkiai gyjančių infekuotų žaizdų kompleksinis gydymas. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Kauno kompiuterizuotos refleksoterapijos klinika

Зорис А. Дифференцированное применение рефлексотерапии и иммуномодуляторов в восстановительном лечении больных остеохондрозом позваночника. LTMA mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, nr. 3, 2006. P. 90–103.

[collapse]