Dr. Tadas Masėnas

Dr. Tadas Stasys Mindaugas MasėnasTadas Stasys Mindaugas Masėnas (1937-11-08 Kaunas – 2016-05-02 Kaunas) 1941 m. su šeima ištremiamas į Altajaus kraštą. Studijoms į Lietuvą grįžta 1956 m. Žmona Birutė Steiblytė- Masėnienė gydytoja neonatologė. Dukra Veda Raskevičienė oftalmologė. T. S. M. Masėnas 1961 m. baigia Kauno Politechnikos Institutą įgydamas inžinieriaus- elektriko specialybę. Nuo 1961 m. iki 1963 m. dirbo pagal paskyrimą Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. 1963 m. profesoriaus Kazimiero Baršausko KPI rektoriaus prašymu pervedamas į KPI skaičiavimo įtaisų ir automatikos katedra asistento pareigoms. Darbinis laikotarpis KPI baigėsi 1993 m., kai už nepalankumą naujai KPI vadovybei buvo atleistas etatų mažinimo pretekstu. Šiame 30-ties metų laikotarpyje dirbo mokslinį-pedagoginį bei visuomeninį darbą studentų mokslinėje draugijoje, redagavo studijų aidų daugiatiražinį laikraštėlį.1986 m. KPI mokslinėje taryboje apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, kuri 1993 m. buvo nostrifikuota. 1993 m. palikus KPI T. S. M. Masėno gyvenime prasidėjo naujas atgimimo etapas. Žmonos Birutės tėviškėje Svobiškio kaime, Alantos (Aluntos) seniūnijoje Molėtų rajone tėvų žemėje registravo ekologinį ūkį ir pradėjo tėvų turėto vandens malūno vietoje statyti vandens jėgainę. 2002 m. Svobiškio vandens jėgainė įjungta į Lietuvos energetinę sistemą. Ji tampa Utenos kolegijos bei VšĮ Aluntos technologijos ir verslo mokymo įstaigų mokymo baze. Šiuo metu T. S. M. Masėnas šiose mokymo įstaigose dėsto atsinaujinančiųjų energijos išteklių kursą (AEI), veda laboratorinius darbus, vadovauja baigiamiems darbams. Sistemingai kelia savo dalykinę kvalifikaciją Kauno, Klaipėdos universitetuose, vedančiose Vokietijos AEI technologinės įrangos gamyklose bei laboratorijose. Turi per trisdešimt spausdintų darbų disertacijos bei AEI tematika. Su pranešimais dalyvauja tarptautinėse konferencijose, yra LTMA ir LHA narys.

2011 m. spalio 9 d.