Knygos ir monografijos

Šiame interneto svetainės puslapyje pateiktas LTMA akademikų ir narių parengtų knygų ir monografijų sąrašas. Visus jame išvardintus leidinius galima rasti didžiosiose Lietuvos bibliotekose, o kai kuriuos iš jų – KTU elektroninėje bibliotekoje arba pasauliniame mokslinių publikacijų tinkle ResearchGate vienu pelės klavišo spragtelėjimu pasinaudojus greta esančiomis nuorodomis.

Knygos

Adomavičius V. Mažosios atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos. 2-as papildytas leidimas. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2015. 302 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/eb/1224/mazosios_atsinaujinanciuju_istekliu_energijos_sistemos/

Petrauskas G., Adomavičius V. Saulės energijos naudojimas elektrai gaminti. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2012. 120 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/einfo/999/saules_energijos_naudojimas_elektrai_gaminti/

Petrauskas G., Adomavičius V. Vėjo energijos naudojimas elektrai gaminti. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2012. 168 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1000/vejo_energijos_naudojimas_elektrai_gaminti/

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2003. 112 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P. Mažosios atsinaujinančiųjų šaltinių elektrinės. Kaunas: Technologija, 2003. 112 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P.; Buinevičius, K.; Puida, E. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energetikos praktikumas. Kaunas: Technologija, 2003. 80 p.

Vietinių energijos šaltinių naudojimas. Sudarytojas Adomavičius, V., redaktorius Katinas, V.;  – Kaunas: Technologija, 2001. 191 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P.; Ždankus, N. Atsinaujinančių šaltinių panaudojimas sodyboms aprūpinti elektros energija. Kaunas: Technologija, 2000. 176 p.

Balčiūnas P., Janušonienė V., Janušonis S. Kaip saulės šviesą paversti elektra. Vilnius: Mokslininku sąjungos institutas, 1999. 69p.

Blažys, Bronius; Ždankus, Narimantas ir 4 kiti bendraautoriai. Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis. V., Mintis, 1969. – 376 p.

Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas. Skysčių mechanika. Mokomoji knyga. V., VPU leidykla, 2011. 218 p.

Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas. Fluid Mechanics. V., VPU leidykla, 2011. 212 p.

Ždankus, Narimantas. Applied Fluid Mechanics. V., Technika, 2004. 200 p.

Blažys B., Ždankus N. ir kiti. Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis. Vilnius, Mintis, 1969. 376 p.

Zorys A. Menas gyventi ilgai ir sveikai. Punskas, leidykla „Aušra“, 2019. 67 p. (A4, el. leidinys) / 124 p. ( A5, spauda). Prieiga LTMA svetainėje (PDF) –>>

Zorys A. In corpore sano. Sveikatos žemėlapis. Punskas, leidykla „Aušra“, 2013. 446 p.

Monografijos

Balčiūnas P. Dualiųjų energijos sistemų grandinių teorija ir praktika. Mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2011. – 194 p.

Balčiūnas, P. Aukšto dažnio įtampos, srovės, galios keitiklių teorijos sintezė. Kaunas: Technologija,1994. – 272p.

Жданкус, Наримантас. Учет особенностей водопроницаемости органогенных и глинистых грунтов в фильтрационных исследованиях и расчетах. К., КПИ, 1990. – 148 с.

Blažys, Bronius, Ždankus, Narimantas ir kiti bendraautoriai. Kanalų hidraulinio skaičiavimo nomogramos. V., Mintis, 1963. – 54 p.

Zorys, A., Raistenskis J. Praktinė akupunktūra. Kaunas: Spindulys, 1994. – 554 p.