Moksliniai tyrimai

Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos prioritetinė tyrimų sritis – energetika, ypač atsinaujinantieji energijos ištekliai, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos, atsinaujinančioji energetika ir su tuo susijusios tokios tyrimų sritys kaip aplinkos apsauga, ekologija, klimato kaita
Lietuvos taikomųjų mokslų akademija skatina bei pagal savo galimybes remia ir kitus visai šaliai svarbius taikomojo pobūdžio mokslinio tyrimo ir kitokius kūrybinius darbus įvairiose srityse, siekia telkti piliečių, verslininkų, politikų iniciatyvą, žinias bei patirtį, ieškant veiksmingiausių darniosios Lietuvos kūrimo idėjų ir jas įgyvendinant visų šalies ir pasaulio gyventojų labui.
LTMA akademikai ir nariai kuria, kaupia ir skleidžia informaciją apie taikomojo mokslo tyrimus bei darniosios plėtros politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, propaguoja darnaus vystymosi idėjas visuomenėje.