Parama

Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbų žurnalui leisti
Skirkite 2 % (arba bent 1 %) GPM šiam tikslui.


Gerbiami LTMA svetainės lankytojai,

prašome Jūsų 2% GPM pervesti Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijai.
Pasiūlykite LTMA paremti ir dirbantiems savo šeimos nariams, kolegoms bei draugams.
2% GPM paramos tikslas: Pagrindinė surinktų lėšų dalis bus skiriama Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbų tarptautiniam žurnalui leisti, o likusioji dalis – kitai akademijos veiklai finansuoti.
Mūsų rekvizitai:
Lietuvos Taikomųjų mokslų akademija
H. Manto g. 84, LT-92294, KLAIPĖDA, LTMA įmonės kodas: 195741819
AB Dn NORD bankas, sąskaitos Nr. LT58 4010 0423 0007 0904, banko kodas 40100.

Patogiausia lėšas pervesti per internetą. Interneto svetainėje www.vmi.lt tam yra skirtos specialios formos, kurias reikia užpildyti. Tokiu būdu pervestos lėšos įplauks į LTMA sąskaitą per keletą dienų. 2% GPM pervesti galima iki gegužės mėnesio pradžios.

Nuoširdžiai dėkojame visiems
jau parėmusiems LTMA veiklą
ir visiems, kurie ją parems dabar.

LTMA Prezidentas prof. habil. dr. Rimantas Didžiokas

LTMA mokslinė sekretorė doc. dr. Asta Lapinskienė